Stilgezet: Je moet mee - 1 Samuël 28:1

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Toen de Filistijnen hun troepen op de been brachten om tegen Israël ten oorlog te trekken, vroeg Achis aan David: ‘U begrijpt zeker wel dat u en uw mannen zich bij mij moeten aansluiten.’

Een jaar en vier maanden is David bij Achis in dienst. En dan komt het gevreesde moment, dat de Filistijnen weer een oorlog voorbereiden. Misschien hebben ze het vorige jaar even afgewacht wat Saul zou doen, nu hij niet meer achter David aan hoefde te zitten. Maar nu valt de beslissing: we gaan weer in de aanval. Ooit moet het ons lukken om heel Israël te onderwerpen!

Achis voelt wel, dat dit bij David geme …
Dit is 54% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?