Stilgezet: Hebreeën 9:6 - Dicht

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 9:6

In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen, maar in de tweede tent gaat alleen de hogepriester binnen …

Nu naderen we het pijnpunt van die mooie tabernakel. Hoe warm het goud ook blonk, hoe indrukwekkend de cherubs op de ark ook hun vleugels spreidden – er was bijna niemand die het zag. In het voorste deel van het heiligdom kwamen tenminste nog verschillende priesters. Twee keer per dag mochten ze het reukoffer brengen, regelmatig moesten de lampen van de kandelaar nieuwe olie hebben en elke week werden de to …
Dit is 59% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?