Stilgezet: Hebreeën 9:5 - Aandacht

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 9:5

… daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw.

De briefschrijver heeft ons eerst in de ark laten kijken: elk voorwerp daarin sprak van Gods goedheid voor zijn bondgenoten. En nu kijkt hij naar de verbondskist zelf. Het deksel ervan wordt overschaduwd door machtige engelfiguren, cherubs. Hun glorieuze gestalten, hoog oprijzend boven de ark, laten Gods grote majesteit zien. Hijzelf is niet te zien voor mensenogen, maar daarom is Hij er nog wel, omringd door machtige dienaren! Maar kijk, hun vleugels zijn niet in aanbidding …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?