Stilgezet: Hebreeën 9:17 - Zeker

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 9:17

Bij een testament is het noodzakelijk dat de dood van de erflater wordt vastgesteld. Een testament is immers pas geldig na overlijden, het heeft geen rechtskracht wanneer de erflater nog leeft.

Jezus’ dood was geen tragisch ongeluk, waardoor we treuren over alle mooie dingen die we nu zijn misgelopen. Het is juist andersom: als Hij was blijven leven, dán waren we zo veel misgelopen. Want juist aan zijn sterven zijn zo veel beloften verbonden. Net als bij een testament waarin van alles wordt beloofd. Zolang de erflater nog leeft, heeft niemand anders recht op zijn grote rijkdom. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?