Stilgezet: Hebreeën 8:6 - Onbegrijpelijk

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Maar Jezus is … bemiddelaar van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.

Als je een verbond met iemand sluit, doe je dat altijd met een bepaald doel. De NAVO is een bondgenootschap voor militaire samenwerking, het verdrag van Schengen zorgt voor een beter handelsverkeer. En wat wil God nu bereiken als Hij een verbond met de mens sluit? Heeft Hij daar voordeel van? Nee, ten diepste niet. Wij zijn schepselen van Hem, Hij kan ons zonder meer verplichten tot gehoorzaamheid, Hij hoeft daar niets tegenover te zetten. Maar dat doet Hij wel! Waarom?? Daar sn …
Dit is 56% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?