Stilgezet: Hebreeën 7:6 - Verbaasd

Maar hoewel hij niet met hen verwant was, heeft Melchisedek tienden geïnd van Abraham en hem gezegend aan wie de beloften gedaan zijn.

Levieten mogen tienden heffen. Een tiende van alle inkomsten, dat is een behoorlijk bedrag. Maar zo liggen de verhoudingen binnen Gods volk: we dienen allemaal samen de HEER, en dus betalen we allemaal onze bijdrage aan onze broeders de priesters. Maar daar is die vreemdeling, Melchisedek. En daar is onze aartsvader Abraham, rijk gezegend door God: heel Kanaän is hem toegezegd. En die waardige Abraham gaat eerbiedig door de knieën en biedt een tiende aan aan die vreemdeling. En nog sterker: die vreemdeling strekt de armen en zegent Abraham. En dat terwijl Abraham al zulke grote beloften dr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?