stilgezet: Hebreeën 7:2 - Koninklijk

Want deze Melchisedek ging Abraham tegemoet , en zegende hem, waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid

Dat zegt natuurlijk niet zoveel, als iemand koning van de gerechtigheid heet. Want er zijn op deze verziekte wereld wel meer koningen met prachtige namen, die precies het tegenovergestelde doen van wat hun naam belooft. Maar het gaat hier wel om een koning die ook priester van de Allerhoogste was. En Abraham gaf hem uit zichzelf een tiende van alle buit. Daarmee erkende hij deze koninklijke priester als iemand die gerechtigd was namens God op te treden. Dus waarschijnlijk kende hij Melchisedek al wel van horen zeggen: dat is die koning die zo eerlijk en rechtvaardig regeert. Die openl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?