Stilgezet: Hebreeën 7:1 - Verstrooid

Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God

Dat kan dus, dat je zomaar te midden van allerlei heidenvolken een priester van de Allerhoogste aantreft. Na de torenbouw van Babel waren de mensen alle kanten uit getrokken, en ook gelovigen waren her en der verstrooid geraakt. Abraham leefde in Ur te midden van maanvereerders, Job woonde in Uz en maakte zich zorgen om zijn kinderen die mogelijk God vaarwel zeiden, Jobs vrienden woonden in Teman, Suach en Naäma en ook al hadden ze zo hun eigen ideeën over Job, ze erkenden de Allerhoogste. En hier, in Kanaän, woont zelfs een priester. Een priester, dat is nieuw! Wie kwam voor het eerst op …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?