Stilgezet: Hebreeën 6:2 - Praktijk

(het fundament is:) zich afkeren van daden die tot de dood leiden, het geloof in God, de leer over het dopen (letterlijk: de wassingen)

Het gaat hier over het fundament van het praktisch christen-zijn. Punt één is: besef dat zonden uit zichzelf al tot de dood leiden. Het is dus geen willekeur dat God bepaalde dingen niet wil daar zit een genezende bedoeling achter. Vertrouw Hem dat Hij weet wat goed voor je is en vecht zo tegen je zonden. En als het dan weer fout gaat? Denk er dan aan wat we leren over de wassingen. Gezien het meervoud gaat het dan over de gewoonte van herhaaldelijk handen wassen, zoals deze joodse christenen hun hele leven al deden. Dat doen we toch zeker omdat we daarmee erkennen dat we het zelf niet …
Dit is 53% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?