Stilgezet: Hebreeën 5:2 - Begrip

Doordat een hogepriester zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen

Denk je in, je komt beschaamd een offer brengen in het besef dat je zonde deed tegenover God en dan schudt de priester geïrriteerd zijn hoofd. Hij neemt je offer wel aan, hij zal wel moeten, maar van harte gaat het niet. En terwijl hij de rituelen voltrekt, geeft hij je een fikse preek mee. Een goede priester doet dat niet. Die denkt vaak na over Gods heiligheid en beseft steeds meer hoe zwak en zondig hij zelf is. En als er dan weer zon zondaar komt, voelt hij begrip en medelijden: ook jij bent onderuit gegaan, ja, ik herken mezelf. Laten we samen maar weer naar God gaan Zó doet een …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?