Stilgezet: Hebreeën 5:13 - Dreinen

Wie melk drinkt, is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid.

Wil je dat echt, vraagt de schrijver hier, wil je nog een kind zijn? En dan gaat het hem niet om kinderlijk vertrouwen, maar om kinderlijk onverstand, waardoor een kind een heleboel belangrijke dingen nog niet snapt. Een kind is niet in staat om verder te denken en consequenties te overzien. Dát mist de schrijver ook bij die gemeenten van joodse vluchtelingen. Zij zijn teruggezakt in een houding van kinderlijk gemopper. Alle moeite is hun te veel en iedereen wil op korte termijn voorspoed en geluk en vooral: iedereen wil zijn eigen zin. Nadenken over Gods gerechtigheid boeit niet meer. En …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?