Stilgezet: Hebreeën 5:12 - Leraar

Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen

Zou het echt zo erg geweest zijn? Waren ze echt zo ver weggezakt, dat ze de meest simpele dingen niet meer wisten? Vast niet. En toch moeten ze wakker geschud worden. Er was een tijd dat ze met blijdschap en verbazing in Mozes en de profeten lazen en er prachtige dingen in vonden. Maar nu laten ze de Schriftlezing over zich heen glijden, teleurgesteld en mopperig. Natuurlijk willen ze nog wel christen zijn, maar ze protesteren tegen de pijn en de achterstelling en het eeuwige gepieker over geld. En al die mooie woorden onderstrepen de pijn alleen maar. Ze hádden leraar kunnen zijn. V …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?