Stilgezet: Hebreeën 4:9 - Sabbatrust

Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust.

Let op, hier staat niet: dus moet het volk van God nog steeds de sabbat onderhouden. Dat is het punt helemaal niet in de Hebreeënbrief. Dat was ook geen punt van discussie voor de joodse christenen in Palestina en omgeving: natuurlijk onderhielden ze de sabbat naast hun zondagse bijeenkomsten. Waarom zou je op zon punt onenigheid scheppen met je niet-christelijke joodse buren? In deze brief gaat het echter over de sabbatsrust die nog kómt. Een sabbatsrust op hoog, Goddelijk niveau. Waarbij alle onrust verdwenen is, die voortkomt uit de zonde. Dan is ook alle pijn en gezwoeg voorbij. En …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?