Stilgezet: Hebreeën 4:3 - Geloven

Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was: In mijn toorn heb ik gezworen: Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.

Dit is typisch de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij ziet in Psalm 95 een Goddelijke dreiging staan: nooit gaan deze ongelovigen binnen in mijn rust! en meteen denkt hij positief: als je wél gelooft, ga je dus wél binnen. En hij kijkt om zich heen naar zijn broeders en zusters en hij denkt: wij geloven, ja, dat doen we. We gelóven dat God bestaat en dat Hij dicht bij ons komt in de persoon van Jezus. We vertrouwen Hem als Hij ons vertelt over de toekomst. We vertrouwen Christus, als Hij zegt dat Hij ons wil redden. Ons vertrouwen is vaak maar wankel, geloven is beslist geen stellige …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?