Stilgezet: Hebreeën 4:2 - Heilzaam

Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd aan hen; maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam.

Die hen zijn de Israëlieten tijdens de woestijnreis, die massaal afhaakten als het om vertrouwen op de HEER ging. Mozes had hun verteld over het beloofde Kanaän, maar toen ze hoorden dat er sterke reuzen en sterke steden waren, dachten ze: dit lukt ons dus nooit. En toen Jozua en Kaleb spraken van vertrouwen in de macht van de HEER, zeiden ze niet: Dat is waar ook, hoe kon ik het in mijn angst vergeten nee, ze werden juist kwaad op die twee. Vertrouwen op God, wat een onzin, levensgevaarlijk! Ja, dan is de belofte niet heilzaam meer. Dat geldt voor elk bijbelwoord, zelf gelezen of van …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?