Stilgezet: Hebreeën 4:13 - Voor mijzelf

Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

Als de HEER alles al weet waarom moeten wij dan ooit nog rekenschap aan Hem afleggen? Als Hij nu al zuiver over mij oordelen kan, waarom dan straks nog een Laatste Oordeel? Dat is kennelijk vooral bedoeld als een publiek eerherstel voor de HEER. Als blijkt dat iedereen Hem gelijk moet geven, wat is dat een glorie voor Hem! Maar ik denk ook, dat het Oordeel er is voor mij. Ik mag het zelf meemaken, dat Christus rode bloed over al mijn daden gaat en dan zijn niet alleen mijn zonden verdwenen, maar dan blijkt ook dat ik om onbegrijpelijke maar heerlijke redenen diep bemind word. En …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?