Stilgezet: Hebreeën 4:12 - Beter

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Dat doet het Woord dus óók als je geen zin hebt om te luisteren. Daar heb je zelf dan geen baat bij, want dan maakt die ontledende kracht van Gods Woord je alleen maar onrustig, waardoor je nog sneller wegduikt. Maar als je luistert en blijft luisteren, gaan die confronterende Woorden iets met je doen. In de wirwar van gedachten komt een lijn. Niet dat je alles dan ineens op een rijtje hebt. Eerder het besef: ook al snap ik nog maar zo weinig van mezelf, één ding is duidelijk: de HEER is te vertrouwen. Ik blijf bang, maar ik hoef me niet meer door angst te laten leiden. Want Hij kent mi …
Dit is 50% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?