Stilgezet: Hebreeën 3:6 - Knecht

Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar, Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld.

Hier worden twee grote mannen vergeleken. Terwijl ze eigenlijk niet te vergelijken zijn, zou ik denken, ook niet in hun trouw. Mozes was en bleef een zondig mens, die uitgebreid kon klagen en zelfs een keer ondanks zijn spreekwoordelijke zachtmoedigheid in redeloze drift met zijn stok op de rots sloeg. Mozes is in al zijn grootheid nog wel na te voelen. Maar voelen wat Jezus voelde, dat lukt niet. Eerbiedig buigen wij voor zijn trouw, zijn geduld, zijn toorn, zijn ontferming. Hij is Goddelijk, juist ook in die eigenschappen Inderdaad, Hij is de Zoon in huis. En wij zijn maar knec …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?