Stilgezet: Hebreeën 3:6 - Huis

Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.

Het huis van God, dat is het onzichtbare huis van alle christenen bij elkaar. Wij zijn Gods huis! Dat moet je zeggen tegen christenen die in kleine plukjes verspreid over het Joodse land en in de naburige landen wonen. Nog altijd in angst voor vervolgingen, verarmd, weggedrukt uit de samenleving. Deze mensen voelen zich geen huis, geen hechte gemeenschap. Zeker niet, nu het Joodse volk leeft in een gezamenlijke roes van messiasverwachtingen En toch moeten angstige christenen zich zo leren zien. Nee, hun hechte eenheid wordt niet ondersteund door een gedeelde nationaliteit of maatschappe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?