Stilgezet: Hebreeën 3:4 - Bouwer Jezus

Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.

Een vreemd zinnetje. Want het lijkt het betoog in de brief te ondergraven. Eerst is immers vastgesteld, dat Jezus de grote bouwer van Gods huis is geweest. Daarom staat Jezus veel hoger dan Mozes, die zelf ook een onderdeel van dat huis was. Je zou verwachten, dat het dan verder gaat over de grootheid van Jezus. Deze algemene opmerking lijkt dan af te leiden: elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. Hoezo, je zei toch net, dat Jézus de bouwer was? Of bedoel je dat Jezus ook goddelijk is, net als God de Vader? Dat zou wel kloppen met het begin van de brief: God sch …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?