Stilgezet : Hebreeën 3:13 - Vandaag

Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit vandaag nog geldt

Vandaag spreekt God tegen je. Jij dacht van niet? Lees de tekst hierboven dan maar, dat zijn woorden van Gods Geest. Vandaag waarschuwt Hij je om zijn beloften niet in zuchtend ongeloof terzijde te leggen. Je wordt misschien aangevreten door twijfels, maar laat dat geen kwaadwilligheid worden, waarbij je negatieve gedachten over de HEER bewust voedt. Twijfels moet je eerlijk onder ogen zien, dan bewerken ze juist een groeispurt in het geloof. Maar neem in je twijfel geen afstand. Blijf reiken naar de HEER! En laat je helpen. Terechtwijzen desnoods. Het gaat tenslotte om je leven. Vandaa …
Dit is 57% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?