Stilgezet: Hebreeën 3:11 - Gekwetst

Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen, ik zei: Altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toorn heb ik gezworen: Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.

Ik wil liever niet nadenken over Gods toorn. Maar soms dwingen zijn woorden mij. En zo besef ik hier dat de HEER in zijn woede vooral gekwetst is. Op Goddelijk niveau natuurlijk, zonder zelfbeklag. Maar kennelijk vindt Hij het vreselijk om te zien dat we bij Hem wegdwalen met ons hart. Geobsedeerd door onze pijntjes en problemen dwalen we verongelijkt rond tussen onze zorgen. In plaats van te bedenken: Gods wegen gáán toch dwars door lijden heen? En ik wéét toch dat er straks ongekende rust en vreugde wacht? Ooit was er een hele generatie die dit vol bokkigheid niet wilde weten. Dat kwe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?