Stilgezet: Hebreeën 3:1 - Apostel

U allen, heilige broeders en zusters, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden

In deze roerige tijden, waarin het hele Joodse land hoopt dat eindelijk de Romeinen verjaagd worden, kijkt men natuurlijk vol verwachting naar de tempel. En naar de hogepriesterlijke familie. De Romeinen hebben naar believen hogepriesters afgezet en aangesteld, om te laten voelen wie de eigenlijke macht had. Maar denk je in, dat straks de hogepriester weer in volle glorie zijn ambt kan vervullen! Is hij niet dé gezant van God, de apostel die Gods wil verkondigt vanuit Jeruzalem? De Joodse christenen kijken sceptisch bij al die verhalen. En misschien ook wel een beetje jaloers. Zij hebbe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?