Stilgezet: Hebreeën 2:9 - Lijnen

Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; wel zien we dat Jezus die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.

Wat zitten er veel lijnen in deze zin! De lijn van de mens naar Jezus: bij de mens zie je nog niet dat alles hem onderworpen is, maar bij Jezus zie je dat al wel. Dan is er de lijn van omlaag naar omhoog: Jezus werd zo laag geplaatst, Hij moest zelfs doodgaan, maar kijk eens naar zijn glorie nu!

En dan is er ook nog de lijn van het doel: Hij moest sterven om óns iets goeds te kunnen geven, en moet je kijken hoeveel glorie dat ook aan Hém gebracht heeft! Op het kruispunt van al die lijnen staat Gods genade. Die machtige golf van goedheid in God die dit wonderlijke plan bedacht.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?