Stilgezet: Hebreeën 2:6 - Lager

Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst

Dit is een citaat uit Psalm 8. Maar dan heel anders opgevat dan wij gewend zijn. Dat komt door de toen gangbare vertaling. In het Hebreeuwse origineel staat zoiets als: Wat is de mens helemaal! En toch hebt U hem maar een béétje lager dan God gemaakt In de vertaling las men (wat ook kan): weinig lager dan de goden. En vervolgens vatte men dat op als: weinig lager dan de engelen. Of, nog weer anders gelezen: een korte tijd lager dan de engelen. Ook al is dit mogelijk, voor ons gevoel past deze vertaling niet meer in Psalm 8. Maar de Heilige Geest kan er kennelijk wel iets mee. Als je kij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?