Stilgezet: Hebreeën 2:2 - Ontzag

Want als het door engelen gesproken woord al zo veel rechtskracht bezat

Wat is er door Israël vaak nagedacht over Gods machtige verschijning op de Sinaï. Welk volk had een God, die zó majesteitelijk was afgedaald om een verbond te sluiten? Denk je in tienduizenden engelen omringden Hem toen Hij neerdaalde op de berg! En ze probeerden het voor zich te zien, hoe God met zijn eigen vinger de verbondswoorden uitkerfde in zware stenen platen. En natuurlijk, vol eerbied hadden engelen die platen opgetild en naar Mozes gebracht, die daar voor God geknield lag Misschien hadden ze ondertussen wel die heilige woorden uitgesprokenHoe sterker je dat voor je ziet, hoe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?