Stilgezet: Hebreeën 2:17 - Betrouwbaar

Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.

Hoe verzoen je een mens met de goden? Dat is de vraag in talloze religies. Daar vind je dan ook vaak uitgebreide instructies over offers en rituele handelingen. Daarbij wordt heel wat gevraagd van een priester. Hij moet al die rituelen uit zijn hoofd kennen en ze nauwkeurig volbrengen. Maar in welke godsdienst wordt gevraagd dat een priester barmhartig is? Dat vraagt de God van hemel en aarde dus wel. Als zijn priester geen nederig erbarmen voelt met de offeraars, komt er geen verzoening. Die priester moet allereerst zijn eigen hart geven. En hij moet daarin betrouwbaar zijn. Zijn medel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?