Stilgezet: Hebreeën 2:17 - Barmhartig

Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij... een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.

Moet een hogepriester nu echt gelijk worden aan zijn broeders en zusters? Hij moet toch allereerst met zijn hart bij de heilige God zijn, die zo zwaar gekwetst is door de zonden van al die mensen. Zeker als die mensen zelf nogal makkelijk doen over hun zonden is het wel goed als de hogepriester ernst en heiligheid uitstraalt. Zou je zeggen. Maar kennelijk vraagt God van een hogepriester niet alleen dat hij diep doordrongen is van het recht van God, maar ook dat hij beseft hoe erbarmelijk die zondaren eraan toe zijn. Hij moet van binnen niet boos op hen zijn! Hij moet van harte voor hen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?