Stilgezet: Hebreeën 2:12 - Profetisch

Daarom schaamt hij (Jezus) zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen, wanneer hij zegt: Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters...

Meer dan eens noemde Jezus zijn leerlingen: broers. En Hij zei: ieder die echt naar de woorden van mijn Vader luistert, is mijn familie. Waarom verwijst de briefschrijver dan niet naar een van die uitspraken? Waarom gebruikt hij de omweg van een citaat uit Psalm22, een psalm van David? Nu heeft die psalm wel profetische trekjes. Om Davids kleren is nooit gedobbeld hoewel, toen hij halsoverkop moest vluchten, wat is er toen me t zijn kleding gebeurd? Maar vooral: David is nooit door God verlaten. Dat dacht hij misschien wel, toen hij dit dichtte. Maar echte realiteit werd dat pas voor z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?