Stilgezet: Hebreeën 2:11 - Heiliging

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen

Opvallend. De schrijver gebruikt hier niet de termen Redder en geredden, maar: Heiliger en geheiligden. Dat doet denken aan de tempeldienst. Voordat iemand in dienst van God kan treden, moet hij geheiligd worden. Dat gebeurt door allerlei rituelen, die symbool staan voor het wegwassen van elke slechtheid en onzuiverheid. Maar symbolen en goede voornemens zijn niet voldoende. Je moet wérkelijk gezuiverd worden. Dat kwam Jezus dus doen. Maar niet vanuit de neerbuigende houding van iemand die zelf supervolmaakt is. Daarom kwam Hij onze blutsen en deuken delen: jullie niet volmaakt, dan Ik …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?