Stilgezet: Hebreeën 11:14 - Veel beter

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 9:14

… hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus … ons geweten reinigen?

Dierenbloed maakt rein. Dat was ooit de regel. Ongeloofwaardig, want wat kunnen een paar bloedspetters nu aan jouw smerige gedachten en jouw schuldgevoelens veranderen? En toch, heel de tijd van het Oude Testament heeft deze regel gegolden: het offer maakt rein. En op het moment dat de eerste lezers deze brief horen voorlezen, wordt er nog steeds met dierenbloed gereinigd – in de tempel waar het voor hen inmiddels haast te gevaarlijk is om te komen. Maar voor hen is er een veel beter reinigingsmiddel. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?