Stilgezet: Hebreeën 10:9 - Perfect

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:9

Eerst zegt hij: ‘Offers … behaagden u niet.’ Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn.

Het zit al in Psalm 40, wil de schrijver maar zeggen, dat God uiteindelijk geen offers wil. Want het alternatief voor plichtmatig gebrachte offers is in Psalm 40 niet: een-offer-vanuit-het-hart, maar: iemand die Gods wil komt doen. Dat kan natuurlijk geen mens. ­Offers zijn juist nodig omdat mensen dit niet kunnen. Een goede houding bij het offeren is: ‘HEER, hier ben ik, het lukt me niet, ik vlucht naar U.’ En beslist niet: ‘HEER, hier ben ik, ik ga het perfect doen.’

Maar dát was precies wat Christus zei. En Hij overschatte zichzelf niet. Hij wist wat het Hem ging kosten en Hij hield het vol. Tot en met de dag van zijn Grote Offer.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?