Stilgezet: Hebreeën 10:8 - Niet nodig

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:8

Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht.

Deze woorden uit Psalm 40 worden Jezus in de mond gelegd. En ja, dit past precies bij Hem. Hij laat zo vaak merken dat Hij weet hoe zijn Vader denkt, ook over de offerdienst. Als er kritiek komt op zijn omgang met zondaars, zegt Hij: Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: ‘Barmhartigheid wil Ik, geen offers.’ Zo staat het in Hosea 6:6. En zo kent Jezus zijn Vader. Al vanaf het begin van de geschiedenis heeft Hij gezien hoe zijn Vader zich verontwaardigd afkeerde van offers zonder hart. Al bij Kaïn! Samuël moest het tegen Saul zeggen, Jesaja tegen heel Juda, en Asaf leerde het Israël zingen: Die dieren heb Ik echt niet nodig! Geef Mij je hart.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?