Stilgezet: Hebreeën 10:7 - Ik wil wel

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:7

Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: hier ben ik …’

Nergens in de Bijbel kun je iets vinden over uitspraken die Christus deed op het moment dat Hij afdaalde in onze wereld. Behalve hier. Misschien bedoelt de schrijver van deze brief ook niet, dat Jezus dit werkelijk gezegd heeft. Maar hij laat zien: dit typeert heel zijn houding van gewillige nederigheid. Christus zág dat al die offers van het Oude Testament zijn Vader geen wezenlijk plezier deden. Hij wist dat zijn Vader meer verlangde. En meteen stond Hij klaar: hier ben Ik, Vader, neem mij maar. Mijn lijf, mijn bloed, mijn zweet, mijn tranen, alles is voor U. Ik wil wel geofferd worden, Ik wil wel op het altaar. Als U maar weer vreugde heeft in uw schepping!

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?