Stilgezet: Hebreeën 10:7 - David

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Toen heb ik gezegd: Hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven: ‘Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.’

Ja, dit past helemaal op het leven van Christus. Over Hem gaat het in elke boekrol van het Oude Testament, ook al wordt zijn naam niet genoemd, en zelfs al wordt er geen woord over de Messias gezegd. Maar nu een andere vraag. Deze tekst is een citaat uit Psalm 40, een lied van David. Hoe kon Dávid dit ooit zeggen? Heeft hij zich ooit vrijwillig aangeboden aan de HEER om diens wil te doen? Het is toch eerder zo, dat hij volkomen onverwacht door Samuël tot koning gezalfd werd!

Maar – daarna is bij David wel een sterk verlangen gegroeid om een goede koning te zijn voor zijn volk. Hij las de profetieën over een ster uit Jakob en een leeuw uit Juda en zei: Hier ben ik, HEER, gebruik mij maar …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?