Stilgezet: Hebreeën 10:4 - De HEER zelf

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:4

… bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden.

Dat vind ik logisch. Zo logisch dat ik toch een beetje uit de hoogte neerkijk op de wereld van het oude oosten, waar mensen zoveel waarde hechtten aan bloederige offers. En met verbijstering kijk ik naar culturen waarin offers nog steeds gewoon zijn. Dat is toch niet meer van deze tijd!

Maar laat ik beseffen, dat het echt de HEER zelf was die opdracht gaf tot dierenoffers. Heel gedetailleerd beschreef Hij hoe Hij ze wilde hebben, zie Leviticus. En dat was niet een nieuwigheid bij de Sinaï. Reeds Kaïn en Abel brachten een offer. En de HEER keek met plezier naar Abels offer – het mooiste dier uit zijn kudde.

En wat de HEER zóveel eeuwen heeft gewild, daar mag ik nooit neerbuigend over doen. Laat ik liever peinzen over het geheim.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?