Stilgezet: Hebreeën 10:38 - Frons

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:38

Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, … en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,’ maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.’

Ja, dat is de keerzijde. Met grote beloften lokt de Heer ons naar zich toe – redding van elk ingevreten kwaad, een mantel van rechtvaardigheid, vernieuwende kracht van zijn Geest – en het verrukkelijke vooruitzicht van de grote Ontmoeting met Hem als Hij terugkomt.

Wie zou zich door zo veel moois niet láten lokken? Maar toch, er zijn er die terugdeinzen, een terugtrekkende beweging maken. Ze vertrouwen het niet helemaal. En als de Heer zijn hand naar hen uitsteekt, hen nog eens uitnodigt – dan vluchten ze weg. Ver weg. Dan verandert zijn uitnodigende glimlach in verdrietig fronsen. Maak het dan niet erger! Kom terug, het kan nog steeds!

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?