Stilgezet: Hebreeën 10:36 - Beloofd

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:36

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.

Word je hier niet opgejaagd? Volhouden, volhouden – zou je als christen nooit mogen uitrusten? Natuurlijk wel. De HEER weet ook wel hoe je je voelt als je overspannen bent. Maar juist als je aan Hem verbonden bent, kun je zelfs vanuit de diepte getuigen. ‘Ik voel het even niet, maar ik weet: Hij is trouw.’

En de wil van God doen – dat houdt ook in, dat je eerlijk toegeeft dat je niet meer kunt, dat je je nood klaagt bij God, dat je bemoediging zoekt bij anderen, dat je hulp aanvaardt. Wat níét overeenkomstig zijn wil is? Wegzakken in gemopper of cynisme. Liever eerlijke tranen dan vol innerlijke woede doorbijten ...

En vergeet niet: Hij heeft iets beloofd. De sterkste belofte van allemaal: zijn Geest in je hart.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?