Stilgezet: Hebreeën 10:34 - Blijvend bezit

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:34

… en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf.

Uit de synagoge gegooid worden is al erg. Maar het gebeurde dus ook dat iemand uit zijn huis gesmeten werd. Dat zijn bedrijf onteigend werd, dat hij zelfs geen toestemming kreeg om zijn gereedschap of geldbuidel mee te nemen.

En hoe reageerden die christenen dan? Nee, ze stonden niet te schelden en te jammeren – ze deden gewillig een stap naar achteren en zeiden: Neem maar, het is niet belangrijk. Het doet wel zeer, maar we hebben iets veel mooiers, dat we nooit kwijt willen … En dat ráken we ook nooit kwijt. Niet als het aan onze HEER ligt.

En met tranen in de ogen lachten ze naar hun broeders en zusters. En ze zeiden: we krijgen het honderdvoudig terug.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?