Stilgezet: Hebreeën 10:31 - Hoger

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:31

Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!

Je kunt je er vreselijk kwaad om maken, dat christenen je met een straffende God om de oren slaan. En dan doet deze tekst alles in je steigeren. En inderdaad: laten christenen deze woorden maar nooit gebruiken ten bate van eigen machtsmisbruik. Tenslotte zijn die woorden allereerst tegen christenen zélf gezegd. Wee degene die Hem ook maar een klein beetje kent en toch zijn eigen gang gaat! Maar als je steigert tegen een Godsbeeld, bedenk dan dat je dat Godsbeeld nooit zult tegenkomen. Wie jij zult tegenkomen, is de Levende God. Anders dan jij denkt, hoger dan je ooit verteld is. Huiveringwekkend hoger. En als de Bijbel ook maar een klein beetje waar is, dan is zelfs zijn Goedheid iets waarvoor jij sidderend terugdeinst. Laat staan zijn Toorn.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?