Stilgezet: Hebreeën 10:30 - Wraak

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:30

We kennen immers degene die gezegd heeft: ‘Het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden,’ en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.’

Wraak – daar mag je als christen niet aan denken. Hoe zwaar je ook beledigd bent, hoeveel onrecht je ook ondervindt, je mag jezelf niet wreken. Waarom niet? Omdat je dat niet eerlijk kunt. Jij zou te hard terugslaan uit woede of je zou te zacht slaan uit angst. En je zou sowieso niet weten hoe hard je moet slaan. Daarom heeft de HEER een overheid gegeven om tussen mensen een onafhankelijk oordeel mogelijk te maken. Maar vooral: daarom houdt de HEER het eindoordeel aan zich. Omdat Hij de Enige is die werkelijk álles mee kan wegen. Dat is een troost bij onrecht. Maar dat is ook een sterke waarschuwing als je zelf nonchalant denkt over Hem. Want Hij kent je hart …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?