Stilgezet: Hebreeën 10:3 - Cyclus

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:3

Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen ...

Offeren helpt niet echt, benadrukt de briefschrijver. Daarom kun je er nooit mee stoppen. Wat zou het mooi zijn geweest als ergens in de wet had gestaan: na x jaar offeren mag je stoppen, dan ben je verzoend. Wat een hoopvol vooruitzicht! Maar nee, dat staat nergens. Elk jaar voltrok zich dezelfde cyclus. Met als dieptepunt de vastenperiode voor Grote Verzoendag als je alwéér tot de conclusie moest komen dat je bij lange na niet aan Gods standaard had voldaan. Zelfs niet een klein beetje meer dan vorig jaar. En al die ernstige rituelen van Grote Verzoendag moeten volgend jaar weer. Op precies dezelfde manier. Wat zou het heerlijk zijn als er vooruitgang in zat! Of als alles in één keer verzoend zou zijn …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?