Stilgezet: Hebreeën 10:29 - Cynisch

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:29

Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade veracht?

Je moet er niet aan denken. Ooit gaf je onder tranen je hart aan Jezus Christus. Je liet zijn genade over je leven spoelen, toen je onderging in het doopwater. Samen met anderen dronk je de beker van het verbond. Je ervoer de vernieuwende kracht van de Geest. En nu zegt het je niets meer.

Dat gebeurt. Traumatische ervaringen kunnen je uit het lood slaan, een verliefdheid laat alles anders lijken, zorgen maken je murw – en je wordt steeds cynischer.

Maar kijk uit wat je doet! Hij heeft een groot geduld, zijn liefde gaat je leven lang mee.

Je kunt altijd weer terug. Maar gá dan ook!

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?