Stilgezet: Hebreeën 10:28 - Doodstraf

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:28

Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt, is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven.

Dit gaat natuurlijk niet over elke overtreding van Mozes’ wet. De dreiging van doodstraf door steniging gold niet voor diefstal, maar voor ernstige zonden als moord of overspel – en voor afgoderij. Dat was het ergste wat je kon doen: God aan de kant schuiven. En dat blijft alle eeuwen door zo. Ook als christenen van harte instemmen met de afschaffing van de doodstraf, beseffen ze dat er zonden zijn die alle recht op leven benemen. En dat het dus vooral aankomt op gratie van de kant van de hemelse Rechter. Wat is het dan verschrikkelijk als iemand gratie niet nodig vindt. En wat is het verschrikkelijk als je daarvan getuige moet zijn …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?