Stilgezet: Hebreeën 10:27 - Huiver

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:27

… dan kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden.

Wie de schouders ophaalt over Christus’ offer, speelt met zijn leven. Met zijn eeuwige leven. Want het Laatste Oordeel is een realiteit, niet een religieus verzinsel. Er komt echt een moment dat je niet meer terug kunt, dat je jouw eigen leven onder ogen moet zien en moet erkennen dat je ten diepste gefaald hebt, ook al was je nog zo succesvol. Erger, dat je willens en wetens verkeerd gekozen hebt. Hoe zal de HEER van alle leven dit duidelijk maken? Onbekend. Hij zal het doen. En wát als je op dat moment beseft dat je zijn tegenstander was? Dat je Hem van je afduwde terwijl zijn Liefde jou ernstig in de ogen keek? Ja, dit is om van te huiveren. Vlucht dan toch naar Hem toe, nu het nog kan!

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?