Stilgezet: Hebreeën 10:26 - Weer vluchten

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:26

Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk…

Christus heeft betaald – eens en vooral. Dat is de diepe kern van de Hebreeënbrief. Zijn offer is zo allesomvattend, herhaling is niet nodig.

De keerzijde is, dat er ook geen herhaling kómt. Wie dit offer afwijst, heeft echt geen enkele andere optie meer om verzoening bij God te vinden. En dat maakt dat ik als christen nooit luchthartig kan doen over mijn zonden. Ik vind het vreselijk dat ik toch nog weer gezondigd heb, ook al weet ik van vergeving. Want ik wil niet luchthartig doen over dit offer. Ik wil juist ook met deze nieuwe, extra beschamende zonden weer naar het kruis vluchten. En opnieuw smeken om genade.

Als ik dát met mijn trotse kop weiger – ja, wat dan?

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?