Stilgezet: Hebreeën 10:23 - Hoopvol

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:23

Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

We belijden waarop we hopen … wat is dat mooi gezegd. Als we onze geloofsbelijdenis samen hardop uitspreken in de samenkomst, dan hebben we het niet enkel over een aantal feiten die ooit gebeurd zijn. ‘Ik geloof’ betekent vooral: ‘ik ben vol verwachting!’ Christen-zijn betekent dat je dagen hoopvol gekleurd zijn: er gaan nog geweldige dingen met ons gebeuren! Niet alleen in de verre toekomst, maar vandaag al. En wie met verwachtingsvolle ogen om zich heen kijkt, heeft oog voor elke knipoog van God. Zelfs als de dagen zwaar zijn of somber grijs. Zeg het dan maar hardop tegen jezelf, belijd het maar: het lijkt er niet op, maar de HEER heeft het beloofd en dus zál het goed zijn, hoe dan ook.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?