Stilgezet: Hebreeën 10:22 - Schoon

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:22

…laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

Ja, láten we naderen. We hoeven niet weg te vluchten, we hoeven ook niet voetje voor voetje te naderen, met een schichtige blik, in de verwachting van klappen en een donderende stem die een onverbiddelijk oordeel uitspreekt. Nee, we mogen komen in de zekerheid dat het helemaal goed zit. Láten we dan ook komen. Twijfel je nog? Voel je je nog vies? Een Israëliet die zich vies voelde voor God, waste zijn handen volgens het ritueel van het reinigen, waarbij elke hand een aantal keren werd afgespoeld. Bedenk dat jij dat niet hoeft te doen. In Christus is je hele lijf met zuiver water gewassen, en je ziel ook. Je bent veel schoner dan je denkt …

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?