Stilgezet: Hebreeën 10:21 - Welkom

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:21

We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God, laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof …

Denk je in dat je familie hebt die werkt op het Binnenhof. Al zijn ze maar portier, het geeft toch een band met alles wat daar gebeurt. Denk je in dat je familie hebt die in de tempel werkt. Ach nee, dat kunnen alleen maar de Levieten zeggen ...

Maar christenen kunnen állemaal zeggen dat hun Grote Broer dienst doet in Gods huis. En Hij is maar niet het hulpje in de keuken, Hij is de hogepriester. Dan loop je dus anders naar binnen. Je komt Hem geheid tegen op weg naar God en altijd krijg je een knipoogje en een hand op je schouder. Zijn hele houding straalt uit dat je van harte welkom bent. En dus ben je niet bang meer. Je durft vast te geloven dat Hij van je houdt.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?