Stilgezet: Hebreeën 10:2 - Zondebesef

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Hebreeën 10:2

Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben.

Klopt deze redenatie wel? De gedachte is: je kunt wel zien dat de offers geen volmaaktheid brachten. Want de offeraars werden niet bevrijd van hun zondebesef. Maar laten we wel wezen: ook christenen, voor wie een volmaakt offer gebracht is, zijn hun zondebesef niet kwijt. Sterker, juist doordat ze zien met hoeveel liefde Christus zijn offer bracht, dringt pas goed tot hen door hoe verschrikkelijk hun zonden zijn. Geen sterker zondebesef dan aan de voet van het kruis!

Maar – juist aan de voet van het kruis breekt ook de vreugde door: deze schuld is werkelijk verzoend. Mét dat ik besef hoe zwaar de last is, glijdt hij ook van mijn schouders.

PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?